Szolgáltatási feltételek

Szolgáltatási feltételek

 • A Gemini Oktató és Szolgáltató Iroda (továbbiakban: iroda) programjainak árai tartalmazzák magát a szakmai, tanulmányi, erdei iskolai stb. programot (mint szellemi terméket), annak megszervezését és vezetését (kivéve erdei iskola), lebonyolítását, a szállást, a megjelölt étkezéseket, a külföldi kirándulások esetében BBP-biztosítást.
 • Amennyiben a megrendelő a programokhoz autóbuszt is igényel, az iroda – partnercégek bevonásával – vállalja ennek megszervezését. A buszos ár a fentieken túl tartalmazza az autóbusz költségeit, sofőri napidíjat, a szükséges úthasználati és parkolási díjakat. A buszos árak pécsi indulásra vonatkoznak, más településről történő indulás – ha km-többletet jelent – emelheti az autóbusz díját.
 • A részvételi díj nem tartalmazza a belépők összegét.
 • Az árak a magyarországi szálláshellyel szervezett programoknál min. 25 tanuló esetén érvényesek, s 2 kísérő (tanár) számára ingyenes a részvétel. Kisebb létszám esetén az egy főre jutó részvételi díj emelkedhet.
 • A külföldi szálláshelyű programoknál min. 35 fő esetén érvényesek az árak, s 1 fő szervező (kísérő) számára díjtalan részvételt biztosítunk.
 • Az ingyenes résztvevők számára a belépőket is az iroda biztosítja.
 • Szlovéniában, Horvátországban és Montenegróban az üdülőhelyi díj (összegét a programleírás megjelöli) a helyszínen fizetendő.
 • A szlovén, olasz, montenegrói és horvát programok árai június 21-ig illetve szeptember 8-tól érvényesek, a köztes időszakban a szezon jellegétől függően emelkednek.
 • A programokat (kivéve erdei iskola) fiatal egyetemi oktatók, geográfus doktoranduszok, földrajz-turizmus szakos egyetemi hallgatók vezetik.
 • Lebonyolítás közben – pl. az időjárástól vagy a gyerekek érdeklődésétől függően – a megrendelő felelősségére módosítható a program, ha az nem igényel többletköltséget. Az így módosított programért az iroda felelősséget nem vállal.
 • A programfüzetben meghirdetettől eltérő vagy módosított program szervezéséért (más útirány, étkezési hely vagy szálláshely esetén) az iroda külön szervezési díjat számol fel. Az iroda ebben az esetben felelősséget vállal a módosított programért is.
 • A programok időpontját tetszőlegesen a megrendelő állapítja meg, így a látnivalók nyitvatartási rendjéért a megrendelő a felelős.
 • A programok sorrendje felcserélődhet.
 • A programok megrendelése formanyomtatványon, írásban történik.
 • Az erdei iskolát az iroda által kidolgozott részletes tanterv alapján az iskolai csoportok saját tanára(i) vezeti(k). De igény esetén – külön díjért – az iroda biztosít szakembert.
 • Az iroda visszaigazolása után 3 héten belül esedékes az előleg befizetése, amelynek összege nem haladhatja meg a részvételi díj 40 %-át. A jelentkezés az előleg befizetésével válik fix jelentkezéssé. A teljes összeg rendezésének határideje a program kezdete előtt 1 hónap.
 • A fizetési határidő be nem tartását az iroda a program lemondásaként értelmezheti.
 • A megrendelt program lemondása (illetve a létszám csökkenése) esetén a megrendelő az alábbi összegeket köteles fizetni költségtérítésként:
  30 napon túl – költségmentes;
  30 és 14 nap között – a részv. díj 40%-a;
  13 és 7 nap között – a részv. díj 60%-a;
  6 és 3 nap között – a részv. díj 80%-a;
  2 és 0 nap között – a részv. díj 100%-a.
  A létszám csökkenése esetén a fenti összegek személyenként értendők.
 • Külföldi programok esetén a megrendelő legkésőbb a program kezdete előtt 2 héttel az irodának részvételi névsort küld a biztosításhoz szükséges adatokkal együtt. Kései vagy pontatlan adatszolgáltatásból fakadó problémákért az iroda nem vállal felelősséget.
 • A programok szervezésében az iroda partnere a Nyakas & Társai Tours Utazási Iroda (8900 Zalaegerszeg, Tompa M. út 5. IKIMSZ.: R – 0943/94/2001.)

Pécs, 2016. február 01.

eXTReMe Tracker